موضوع مقاله به فارسی : ادارکات مدیر و کارکنان درباره ی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد در شرکتها. یک کاربرد

واژگان کلیدی: هوش سازمانی، عملکرد
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۱۷ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :    International Journal of Humanities and Social Science
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

 1. مفهوم هوش سازمانی

 2. مهارتهای سازمانی هوش

 3. مفهوم عملکرد

  • تعیین کننده های عملکرد

 4. روش

  • مدل پژوهش

  • جمعیت و نمونه گیری

  • گردآوری داده

  • تحلیل داده

  • فرضیات

 5. جداول و شکل ها

  • توزیع گروههای پژوهش در رابطه با متغیرهای جمعیت شناختی

  • هوش سازمانی و ویژگی های جمعیتی پاسخگویان و تحلیل نتایجی که رابطه بین ساختارهای سازمانی را نشان می دهد

نتایج

منابع

 

دانلود مقاله

 

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: