چکیده

مقاله حاضر برای ارزیابی عملکرد بانکداری، رویکرد تصمیم­گیری چند معیاره فازی (FMCDM) را در نظر گرفته است. با در نظر داشتن ابعاد چهار کارت امتیاز متوازن (BSC)، این تحقیق ابتدائاً شاخصهای اندازه گیری مرکب از ادبیات مرتبط با عملکرد بانکداری را جمع بندی و خلاصه می نماید. سپس برای گزینش این شاخصها، ۲۳ شاخص مناسب برای ارزیابی عملکرد بانکداری از طریق پرسشنامه خبره انتخاب شد. بعلاوه اوزان مرتبط با شاخصهای ارزیابی انتخابی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) محاسبه شد. و برای سه بانک بعنوان نمونه های تجربی سه روش تحلیل MCDM شامل SAW، TOPSIS و VIKOR به ترتیب برای رتبه بندی عملکرد بانکداری و بهبود فواصل بکار گرفته شد. نتایج تحلیل جنبه های مهم معیارهای ارزیابی همانند فواصل بهبود عملکرد بانکداری برای رسیدن سطح مورد انتظار را برجسته­تر می نماید. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی فازی FMCDM مفروض برای عملکرد بانکداری با استفاده از چارچوب BSC می تواند مفید و ابزار سنجش مناسبی باشد.

کلمات کلیدی: FMCDM، کارت امتیازی متوازن (BSC)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، TOPSIS، VIKOR

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: