موضوع مقاله به فارسی : استفاده راهبردی از هوش عاطفی در محیط های سازمانی: بررسی نیمه تاریک

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، رقابت، پیش تر رفتن، روابط بین فردی، تبادل دو گانه، پیامدهای سازمانی

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۲۴ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۰ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. هوش عاطفی راهبردی

 2. راه رفتن در مسیر نیمه تاریک

 3. بنیان های نظری و مرور

  • ارتباط هوش عاطفی با فنون نیمه تاریک

 4. تمرکز بر اهداف مهم راهبردی

  • دیدگاه تابع

  • عواطف رقیب

  • دیدگاه ناظر

 5. پنهان کردن و بیان عواطف برای بهره فردی

  • نمایش عاطفی

  • مدیریت ابراز در برابر رفتار شهروندی خوب؟

  • نسخه های عاطفی و منع

  • عواطف منفی

  • مقاومت در برابر رکو در حین تنظیم عواطف دیگران

 6. نظارت و شکل دادن به عواطف از طریق معنا دادن و انتساب اشتباه

  • معنا دادن

  • برچسب زدن بی عدالتی

  • رهبری کاریزمایی

 7. کنترل راهبردی اطلاعات عاطفه مدار

  • کارگزاری شبکه و کنترل اطلاعات

  • پاداش بیش از حد و کمتر از حد

  • ادارک برابری

  • سکوت نظارتی

  • کنترل تابع اطلاعات

  • تملق

 8. بحث

  • شرایط محدود

 9. نتیجه گیری

منابع

دانلود مقاله

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: