چکیده

هدف: اغلب تعریف دانش ضمنی به دلیل ویژگیهایش که غیر قابل بیان است، مشکل است. ادبیات بر تأثیر دانش ضمنی روی موضوعات خاص مدیریت دانش مانند یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، استراتژی مدیریت دانش و …. تأکید دارد. اما این بین شکاف های تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله هدفش فراهم آوردن جهتی برای تحقیقات آینده در این حوزه از مباحث می باشد.

طراحی/ متدلوژی/ رویکرد: بررسی ادبیات موجود این نکته را برجسته می نماید که شکاف هایی در ادبیات نقش دانش ضمنی وجود دارد که این وضوع در این پژوهش با سوالاتی برای تحقیقات آینده دنبال می شود.

یافته ها: با توجه به غنای دانش ضمنی، مولفان بر این باورند که سوالات پیشنهادی راهی را برای صاحبنظران برای بررسی و توسعه درک وسیعتر از نقش بکارگیری دانش ضمنی در موضوعات خاص مدیریت دانش ارائه میدهد.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: مولفان، این موضوع را که محدودیت هایی برای این مقاله وجود داشته را تأیید می نمایند. از جمله تمرکز بر بررسی دانش ضمنی و نپرداختن به شکل های دیگر دانش، این مطالعه نقش دانش ضمنی وکاربردش در حوزه های مرتبط با مدیریت دانش را نشان می دهد و سر انجام اینکه این مطالعه فقط جهت هایی را برای تحقیقات آینده به جای ارائه نتایج مطالعه پیشنهاد میکند که این دور از جامع بودن است.

اساس/ ارزش: این مقاله به بررسی ادبیات موجود در رابطه با اینکه دانش ضمنی چگونه درک شده و بکارگیری آن در حوزه های مدیریت دانش می پردازد. بررسی ادبیات موجود شکاف هایی را در رابطه با نقش دانش ضمنی برملا می سازد.

واژگان کلیدی: دانش ضمنی، دانش آشکار، مدیریت دانش، تحقیق

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: