موضوع مقاله به فارسی : پیش بینی کننده ها و پیامدهای کارآمدی تلفن موبایل: پیوند دادن تعاملی بودن و سادگی با رضایت، اعتماد و وفاداری به برند

واژگان کلیدی: سادگی، تعاملی بودن، کارآمدی، رضایت، اعتماد، وفاداری به برند، تلفن موبایل، مواجهه کاربر

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۳۵ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  Information and Management
سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. مقدمه

 2. توسعه ی نظری و بیان فرضیات

  • سادگی

  • تعاملی بودن

  • پیامدهای کارآمدی

   • رضایت

   • اعتماد به برند

   • وفاداری به برند

 1. روش شناسی

 2. نتایج

  • اعتباریابی مدل سنجش

  • آزمون مدل ساختاری

 3. بحث و معانی

ضمایم

منابع

 

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: