موضوع مقاله به فارسی : آیا تولید کنندگان ارزش (برندها)، می توانند انتقال به شهرت ارتقا یافته ایجاد کنند؟ یک بررسی چند بخشی از زنجیره ی شهرت- وفاداری- رضایت- ارزش

واژگان کلیدی: ایجاد ارزش، برندهای شرکت تولید کننده، سنجه های ذهنی عملکرد، ارزش مشتری، رضایت، رفتارهای وفاداری، شهرت

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۱۴  صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. مقدمه

 2. زمینه مفهومی

 3. بیان فرضیات

  • رابطه بین ارزش ادارک شده، رضایت و رفتارهای وفاداری

  • شهرت به مثابه ی متغیری برای تبیین زنجیره ی علی رفتارهای وفاداری- رضایت- ارزش ادارک شده

 4. روش شناسی

  • نمونه و گردآوری داده

  • سنجه ها

  • پایایی و اعتبار سازه

  • آزمون فرضیات

 5. نتایج

 6. بحث

 7. معانی مدیریت

 8. محدویتها و جهت گیری های آینده

منابع

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: