چکیده

وضعیت بازاریابی در داخل شرکت و تعاملات متقابل کارکردی آن به منظور جلب توجه دانشگاهیان و شاغلان  ادامه پیدا می کند. استفاده از قدرت، به جای نفوذ، و مفاهیم عدم تقارن قدرت در زمینه بازاریابی بین المللی صنعتی (IM) برای اولین بار، این پژوهش رابطه بین عملکردها IM و غیر IM را بررسی می کند و اینکه آیا عملکردهایIM  قدرتمند برای عملکرد بین المللی مفید می باشد را مورد بازبینی قرار می دهد. این حال یافته ها تا حدی نشان می دهند که IM قدرتمند هستند و عملکرد را افزایش می دهند. عدم تقارن قدرت بین عملکردهای IM و بازاریابی غیر بین المللی بطور منفی با عملکرد مرتبط می باشد در حالی که عدم تقارن قدرت بین  IM و کارکرد بازاریابی غیر بین المللی با عملکرد مرتبط نمی باشد. با این حال، در حضور جهت گیری بازار بین المللی (IMO) اثر منفی تفاوت های بین IM و قدرت های عملکردهای غیر بازاریابی بر عملکرد ضعیف تر می باشد. بنابراین، یک تصمیم استراتژیک برای اتخاذ IMO ، به عنوان یک مکانیسم قدرت درک می شود، به طور بالقوه دارای اثر احیا بر عملکرد IM می باشد، و IMO و فعالیت توزیع قدرت نباید حوزه های مجزا تصمیم گیری مدیریتی باشد. مطالعه به طور همزمان IM را به عنوان یک عملکرد مشخص و به عنوان یک فرایند بر مبنای فعالیت توضیح می دهد و اجازه می دهد مشاهده دقیق در تعامل عملکردهای بازاریابی را ممکن می سازد.

واژگان کلیدی: عملکرد بازاریابی بین المللی، قدرت بازاریابی بین المللی، عدم تقارن قدرت، جهت گیری بازار بین المللی، عملکرد بین المللی

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: