موضوع مقاله به فارسی : اداره ی پنهان راهبردی شرکتهای بزرگ در IPO: پوشش کارآفرینی و مدیریت بیان

واژگان کلیدی: IPO، تامین مالی کارآفرینی، مدیریت بیان، اداره ی شرکت، پنهان، قمتگذاری کمتر از حد

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۲۶  صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. خلاصه اجرایی

 2. مقدمه

 3. نظریه و بیان فرضیات

  • مدیریت بیان

  • متون حسابداری درباره ی ابهام مدیریت

  • پیامد بررسی

  • اهمیت جایگیری اقدامات: آیین نامه در برابر منشور

 4. سنجش پنهان بودن

  • عناصر پنهان

   • تن

   • ابهام

  • برآورد پوشش انباشتی

   • پوشش انباشتی سطح سند

   • پوشش سطح شرکت

   • جایگیری اقدامات

  • متغیرهای کنترل

   • ویژگی های مالکیت ارزش ویژه

   • ساختار سرمایه شرکت

   • ویژگی های پیشنهادی شرکت

   • تایید کننده های عامل سوم

   • شرایط بازار

   • سایر ویژگی های شرکت

 1. نمونه و توصیف داده

  • توصیف و ساخت نمونه

  • استفاده از پوشش در صنعت و زمان

  • همبستگی ها و آمار توصیفی نمونه

 2. بررسی توسط رقبا و تحلیلگران

  • بررسی رقابتی و پوشش

  • تحلیل چند متغیره ی بررسی تحلیلگر و رقابتی بر روی پوشش

  • فعالیت IPO و پوشش

   • تحلیل اولیه

   • تحلیل چند متغیره

 1. تاثیر پنهان بر روی قیمت گذاری و فرایند کار

  • مدلی از پوشش، قیمت گذاری و فرایند پیشنهادی

  • پوشش، قیمت گذاری و فرایند پیشنهادی: یافته های تجربی

  • پوشش و آیین نامه و یا جایگیری منشور

 2. بحث و نتیجه گیری

ضمایم

منابع

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: