موضوع مقاله به فارسی : ارزش تجاری فناوری های رسانه ی اجتماعی: شواهدی از اجتماعات نوآوری کاربر انلاین

واژگان کلیدی: رسانه ی اجتماعی، اجتماعات نوآوری کاربر انلاین، قابلیت های فناوری اطلاعاتی، ارزش تجاری فناوری اطلاعاتی، نوآوری باز، جمع سپاری

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۱۵ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

مقدمه

نظریه و فرضیه

قابلیت های پویا و نوآوری زنجیره ارزش

افکار OUIC و قابلیت های اجرایی

قابلیت افکار UIC و ارزش شرکت

قابلیت اجرای OUIC و ارزش شرکت

روش شناسی

مکان های پژوهش

طرح پژوهش

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

کنترل برای رسانه های سنتی

نتایج

آزمون فرضیات

بررسی های استحکام

بحث و نتیجه گیری

یافته های اصلی و کمک ها

معانی مدیریتی

محدودیتها و پژوهش های آینده

تقدیر و تشکر

منابع

 

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: