موضوع مقاله به فارسی : ارزشیابی وضعیت تعیین کننده ی رهیافت های پیش بینی برای طول پروژه برمبنای مدیریت ارزش کسب شده

واژگان کلیدی: مدیریت پروژه، پیش بینی زمان، مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت زمان کسب شده، کار دوباره، سنجه های حساسیت، پایگاه داده ی تجربی

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۹ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. مقدمه

 2. ارائه ی روش های پیش بینی زمان وضعیت کنونی سه گانه

  • کار دوباره ی منسجم ESM

  • منسجم کردن حساسیت فعالیت در ESM

  • محاسبه ی عملکرد برنامه در واحدهای زمان : EDM t

 3. روش شناسی

  • پایگاه داده ی پروژه ی زندگی واقعی

  • پیش بینی درستی و رهیافت ارزشیابی زمان مند

  • ترکیب روش های پیش بینی زمان سه گانه وضعیت کنونی

 4. نتایج و بحث

 5. نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

منابع

موضوع مقاله به فارسی : ارزشیابی وضعیت تعیین کننده ی رهیافت های پیش بینی برای طول پروژه برمبنای مدیریت ارزش کسب شده

واژگان کلیدی: مدیریت پروژه، پیش بینی زمان، مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت زمان کسب شده، کار دوباره، سنجه های حساسیت، پایگاه داده ی تجربی

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۹ صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. مقدمه

 2. ارائه ی روش های پیش بینی زمان وضعیت کنونی سه گانه

  • کار دوباره ی منسجم ESM

  • منسجم کردن حساسیت فعالیت در ESM

  • محاسبه ی عملکرد برنامه در واحدهای زمان : EDM t

 3. روش شناسی

  • پایگاه داده ی پروژه ی زندگی واقعی

  • پیش بینی درستی و رهیافت ارزشیابی زمان مند

  • ترکیب روش های پیش بینی زمان سه گانه وضعیت کنونی

 4. نتایج و بحث

 5. نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

منابع

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: