چکیده

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی می باشد. به طور ویژه، فرضیات پژوهشی این است که نوع فرهنگ سازمانی در یک موسسه خاص، قادر به پیش بینی سطوح رضایت شغلی در میان کارکنان می باشد. برای اندازه گیری رضایت شغلی در مطالعه حاضر، از پرسشنامه رضایت کارکنان ESI((1997,Bagiatis,Koustelios;1991,Koustelios استفاده شده است. با استفاده از کارکنان یونانی به عنوان یک نمونه، فهرستی ایجاد شده است. این مجموعه شامل ۲۴ مورد می باشد که ابعاد شش گانه از رضایت شغلی را اندازه می گیرد. ارزیابی فرهنگ سازمانی، با ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAL) توسعه یافته توسط کامرون و کوین(۲۰۰۶)، انجام گرفته است. این مجموعه شامل شش پرسش می باشد(ویژگی غالب، رهبری سازمانی، مدیریت کارمندان، ثبات سازمانی، تأکید استراتژیک، معیار های موفقیت). هر سؤال دارای ۴ گزینه می باشد(A=دسته، B=ساختار سازمانی قابل انعطاف، C=بازار، D=سلسله مراتب). با توجه به این نتایج، در میان کارمندان موسسات بانکی یونانی، تفاوت قابل توجهی بین تمامی جنبه های انواع فرهنگ سازمانی فعلی و ارجح، وجود دارد. اکثر کارمندان، ترجیح می دهند در محیطی دوستانه تر کار کنند، که در آن، اعتماد متقابل و روابط غیر رسمی در میان همکاران غالب بوده و جاه طلبی های شخصی در نظر گرفته شده و کار گروهی مورد پاداش واقع می شود. علاوه بر این، مطالعه ی حال حاضر نشان داده است که فرهنگ سازمانی تا حدی می تواند سطح رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی کند. به طور ویژه، انواع ساختار سازمانی قابل انعطاف و بازار، بیشتر احتمال دارد که باعث نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزدشان شود، در حالیکه در نوع سلسله مراتب، خلاف این رخ می دهد. با این وجود، با اینکه رضایت شغلی کارکنان بانک یونانی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و ترویج شده است، تحقیقات بیشتری مورد نیاز می باشد.

واژه های کلیدی:رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی، کارکنان بانک، یونان

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: