چکیده

برای مسائل بهینه سازی درآمد در مطبوعات مدیریت درآمدها، مدیریت زنجیره تامین و سیستم ها صف بندی، برخی از فرضیات (مانند تقعر توابع درآمد یا افزایش میزان شکست تامیم یافته) اغلب نیازمند تحلیلی نرم جهت اطمینان از مشکلات هستند. در اینجا نشان داده شده است که این فرضیات ضروری نیستند. بدین منظور، مطالعاتی بر روی مسائل بیشینه سازی درآمد پارامتری جهت یکی کردن برخی از مشکلات در مطبوعات صورت گرفته است. سپس خواستار انتقال به یک زمان پیوسته مشکل مدیریت درآمد شدند و به این نتیجه رسیدند که نتایج یکنواخت در مطالبه تابع و قیمت مجاز مجموعه تاثیر گذار هستند. همچنین خواستار تغییر روش در مطالعه یک مشکل به حداقل رساندن هزینه پارامتری و بیشتر خواستار روشی برای مشکلات کنترل بهینه در سیستم های صف بندی و کنترل موجودی در یک زنجیره تامین با قرارداد تک قیمت شدند.

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: