چکیده

موضوع افزایش حفظ مشتریان الکترونیکی و صادقانه بودن در برابر آنها ، حوزه ای است که در ادبیات بطور کافی مورد بحث قرار نگرفته است . به منظور ایجاد یک محیط بیش از بیش رقابتی تر در تجارت الکترنیک نیاز به تغییر کار در بازار و در فروشگاه های اینترنتی داریم که مولفه های عرضه و جذابیت اشکال متنوعی از محرکها را به منظور تداوم خرید ، مورد توجه قرار دهد .در چارچوب ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان اینترنتی، بررسی ما متمرکز بر امکانات بخش بندی مشتری براساس اهمیت دریافتی ابزار های حمایتی و حفاظتی است که توسط فروشگاه های اینترنتی به کار برده می شود و پیش نیازاصلی برای مدیریت روابط مشتری متمایز در حیطه صادق بودن در قبال مشتری است . این مقاله شامل بررسی مقدماتی است که در میان مشتریان داروخانه الکترونیک اجرا شده است و متمرکز بر درک اهمیت ابزارهای حفاظتی حمایتی است . براساس عوامل کشف شده ای که مشتریان را به خرید مکرر از فروشگاه های اینترنتی ترغیب می کند ، بازار این مشتریان بخش بندی می شود و خصوصیات بخش های تعریف شده ، جمع آوری شده است.

 کلمات کلیدی : بخش بندی مشتری ، حفاظت از مشتری ، صداقت مشتری ، مدیریت روابط مشتری ، تجارت الکترونیک

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: