خلاصه

در محیط تجاری بیرحم امروز، بیمارستان ها، همچون سایر تجارت ها، به منظور بقا در صحنه رقابتی باید مدیریت استراتژیک و اصول بازاریابی مدرن را اعمال نمایند. به دلیل جهانی شدن، این دیدگاه هم اکنون برای تمام بیمارستان های خصوصی، از بیمارستان بزرگ برجسته در کشورهای توسعه یافته گرفته تا بیمارستان های کوچک تا متوسط کم درآمد در کشور های در حال توسعه قابل اجرا است. این نمونه موردی اجازه تامل انتقادی در مورد یک معضل واقعی زندگی در مدیریت بیمارستان را به طور یکسان برای مدرسان و خوانندگان فراهم می کند؛ مدیر یک مرکز درمانی خصوصی در پاناما پس از دست دادن بزرگترین مشتری خود باید تصمیم بگیرد که منابع محدود این مرکز را صرف چه امری نماید. برای حل این مشکل، مدیر کل استراتژی های بازاریابی مناسبی را برای تعیین بهترین راه باید بکار بندد. از طریق تجزیه و تحلیل این نمونه موردی، خوانندگان می توانند یک تمرین بخش بندی را به انجام رسانند، موقعیت ارزشی مرکز پزشکی را تبیین نمایند، یک تجزیه و تحلیل رقابتی را تکمیل کنند، و موقعیت استراتژیک بیمارستان را تشریح کنند. این نمونه موردی از اطلاعات بدست آمده از طریق مصاحبه های طولانی و با ارزش با مدیریت ارشد بیمارستان، کارکنان، اعضای کمیته اجرایی، و اعضای جامعه پزشکی در پاناما استفاده نمود؛ یک ملاقات حضوری در سایت نیز انجام پذیرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت بیمارستان ، نمونه موردی ، استراتژی بازاریابی ، بخش بندی ، موقعیت ، صنعت بهداشت و درمان ، آموزش اجرایی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: