خلاصه

با تکامل سریعبرنامه های کاربردی و شیوههای فناوری اطلاعات (IT)  در سازمان ها،نظارت فناوری اطلاعات  (ITG)مناسببرای موفقیتیک سازمان به امری ضروریبدل شده است. از آنجا کهفناوری اطلاعات با ریسک وفرصت های ارزشمندهمراه است، یک سیستم جامع و سطح بالا برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط و بهینه سازی ارزشدر هر سازمان مورد نیاز است. این نیاز باعث ظهور نظارت فناوری اطلاعات شد.بسیاری از محققان به این زمینه پرداخته اند؛ با این حال نقش عوامل بحرانی موفقیت  (CSFs) دراجرای موفقیت آمیزنظارت فناوری اطلاعات هنوز به اندازه کافیموردتوجه قرار نگرفته است. این شکاف در پژوهشانگیزهای برای مطالعه حاضر، با هدف اصلی تعریفعوامل بحرانی موفقیت مورد نیاز برای پیاده سازیصحیحنظارت فناوری اطلاعات می باشد. عوامل بحرانی موفقیت از بررسیادبیات،مورد مطالعهقرار گرفته واستخراج شدند و سپسبرای ایجاد عوامل موفقیتجهت چارچوب نظارتفناوری اطلاعات تجزیه و تحلیل، طبقه بندی،وترکیب شدند.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات (IT)‌، نظارت ، نظارت فناوری اطلاعات (ITG) ، عوامل بحرانی موفقیت (CSFs)


عنوان اصلی مقاله:     Critical success factors (CSFs) for information technology governance(ITG)

ترجمه فارسی عنوان:   عوامل بحرانی موفقیت (CSFs) برای نظارت فناوری اطلاعات(ITG)

تعداد صفحات انگلیسی:   ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی:  ۴۴ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:  ۲۳۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه فارسی به صورت آنلاین  از لینک های پایین

 

برای دانلود رایگان اصل مقاله و خرید ترجمه اینجا کلیک کنید

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: