چکیده
وبسایت¬های رسانه اجتماعی فرصت¬های ارزشمندی را برای مکالمات کلمات الکترونیکی دهانی (eWOM) ایجاد کرده¬اند. مردم در حال حاضر از این قابلیت برخوردار هستند که درباره تولیدات و خدمات برندها با دوستان و آشنایان خودشان بحث کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این مکالمات در رسانه اجتماعی بر مقاصد خرید مصرف کنندگان می¬باشد. بدین منظور، یک مدل مفهومی بر اساس ادغام (IAM) مدل تطبیقی اطلاعات و مولفه¬های مرتبط از (TRA) تئوری عمل منطقی توسعه می¬یابد. مدل جدید، که بعنوان (IACM) مدل پذیرش اطلاعات نامگذاری می¬شود، از طریق (SEM) مدلسازی معادله ساختاری مبتنی بر بررسی از ۳۸۴ دانشجوی دانشگاه که وبسایت¬های رسانه اجتماعی را استفاده می¬کنند اعتبارسنجی می¬شود. نتایج تائید می¬کند که کیفیت، اعتبار، سودمندی، و اتخاذ اطلاعات، الزام¬های اطلاعاتی و نگرش نسبت به اطلاعات، عوامل کلیدی از تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان در رسانه اجتماعی است که اثرگذار بر مقاصد خرید مصرف کنندگان است. مفاهیم تئوریکی و عملی و همچنین توصیات برای تحقیق آتی نیز بحث می¬شود.

کلمات کلیدی: (eWOM) کلمه دهان به دهان الکترونیکی، رسانه اجتماعی، قصد از خرید، (IACM) مدل پذیرش اطلاعات، مدل اتخاذ اطلاعات، تئوری عمل منطقی


عنوان اصلی مقاله:      The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions: An extended approach to information adoption

ترجمه فارسی عنوان:   نقش کامپیوترها در رفتار انسانی

تعداد صفحات انگلیسی:  ۹ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:  ۲۳۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه فارسی به صورت آنلاین  از لینک های پایین

 

برای دانلود رایگان اصل مقاله و خرید ترجمه اینجا کلیک کنید

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: