معرفی رشته مدیریت دولتی:

تاریخچه: این گرایش از رشته مدیریت اولین بار در سال ۱۳۳۳ تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در حال حاظر این رشته در اکثر دانشگاه‌های کشور تحت عنوان مدیریت دولتی و با گرایش‌های مختلف در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود.  

هدف از این رشته عبارت است از: آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت .

نقش و توانایی: فارغ التحصیلان می توانند مشاغلی از قبیل کارشناسی اداری ، امور کارکنان ، تشکیلات و روشها ، طبقه بندی مشاغل ، حقوق و دستمزد ، برنامه ریزی پرسنلی و نظایر آن و قبول مسئولیت در سمت مدیران سطوح میانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها را عهده دار شوند . ضرورت و اهمیت این دوره در آشنا سازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص بعنوان رابط میان مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار می شوند .

گرایش‌ها: این گرایش در سطح کارشناسی ارشد در ۵   گرایش ساختار و تشکیلات و روش‌ها ، مدیریت منابع انسانی ، سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی تدریس می شود.گرایش‌های مذکور در ۲۰واحد درسی مشترک بوده و تفاوت آنها در ۸ واحد درسی است. در حال حاضر دانشگاه‌های تهران، تهران(واحد قم)، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و زاهدان در سطح کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‌کنند. گرایش مدیریت دولتی در سطح دکترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری(خط‌مشی گذاری) ، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

واحدهای درسی در دانشگاه: تعداد واحدهای درسی این رشته در کارشناسی ارشد ۳۲ واحد است.

آینده شغلی: این رشته بدلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.

«معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)»

 

      عنوان کتاب

تالیف

توضیحات

      زبان عمومی و تخصصی:

۱-

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)

دکتر داور ونوس

 

۲-

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

ترجمه سهراب خلیلی

۳-

زبان عمومی کارشناسی ارشد

آرمان اشراقی

 

۴

 ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی

محمدرضا مجدی

 

      تئوری های مدیریت:

۱-

مدیریت عمومی

دکتر الوانی

 

۲-

مبانی سازمان و مدیریت

دکتر رضائیان

 

۳-

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دکتر رضائیان

 

۴-

مدیریت رفتار سازمانی

دکتر رضائیان

 

۵-

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

 

۶-

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

دکتر سید جوادین

 

      اقتصاد خرد:

۱-

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

دکتر محسن نظری

 

۲-

۲۰۰۰  تست اقتصاد خرد

دکتر محسن نظری

 

      اقتصاد کلان:

۱-

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

دکتر محسن نظری

 

۲-

۲۰۰۰  تست اقتصاد کلان

دکتر محسن نظری

 

      ریاضی:

۱-

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

دکتر نیکوکار

 

۲-

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

دکتر رنجبران

 

۳-

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد۱و۲)

مهندس ابراهیمی و صدقیانی

 

       آمار:

۱-

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد

دکتر نیکوکار

 

۲-

آمار و احتمالات

دکتر رنجبران

 

۳-

آمار و کاربرد آن در مدیریت

دکتر عادل آذر

 

      مالیه و بودجه:

۱-

مالیه عمومی

تقوی وابوطالب مهندس

 

۲-

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی

رنگریز – خورشیدی

 

۳-

مایه عمومی و بودجه

دکتر عزیزی

 

۴-

جزوه بودجه

دکتر مشایخی

 

۵-

  بودجه وبودجه ریزی

دکتر داود کیا کجوری

 

۶-

اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران

موسی خانی

 

      حسابداری دولتی:

۱-

اصول و کاربرد حسابداری دولتی در سازمانهای غیر انتفاعی

اقوامی – باباجانی

 

۲-

حسابدای دولتی

پرویز سعیدی

 

۳-

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

جعفر باباجانی

 

*توجه: علاوه بر منابع گفته شده٬حتما مجموعه سوالات کنکور سالهای قبل مطالعه شود.

«ضرایب و تعداد سوالات هر درس در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)»

دروس

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی

آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری دولتی

تعدادسوالات

 

۳۰

۲۵

۱۵

۴۰

۱۵

۱۵

۳۰

۳۰

ضریب

۳

۲

۲

۳

۲

۲

۲

۲

«دانشگاه آزاد»

دروس

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی

آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مالیه عمومی و بودجه

حسابداری دولتی

تعداد سولات

 

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

ضریب

۲

۱

۱

۳

۱

۱

۲

۲

 «بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)»

             مباحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی:

Coprehension

۱۸

Grammar & Vocabulary

۸

Close Test

۴

تئوری های مدیریت:

منابع انسانی

۸

رهبری

۶

سازماندهی

۵

تجزیه و تحلیل

۵

رفتار سازمانی

۴

برنامه ریزی

۳

گروه و تیم

۲

خلاقیت و نوآوری

۱

مدیریت استراتژیک

۱

تئوری سازمان

۱

فرهنگ

۱

سایر مباحث

۳

اقتصاد کلان:

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

۵

بازار پول و سیاستهای پولی

۳

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

۲

تعادل در بازارهای پول

۲

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

۲

نظریه های تورم و بیکاری

۱

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

۱

اقتصاد خرد:

کشش

۳

نظریه های رفتار مصرف کننده

۳

بازار رقابت کامل

۳

نظریه های رفتار تولید کننده

۲

هزینه

۲

عرضه ، تقاضا و تعادل

۱

بازار انحصار فروش

۱

ریاضی:

مشتق و دیفرانسیل

۵

توابع دو یا سه متغیره

۵

تابع

۴

انتگرال

۴-۳

حد و پیوستگی

۳

وابستگی خطی

۱

ماتریس

۱

مجموعه ها

۱

بسط دو جمله ای

۱

سایر مباحث

۱

آمار:

شاخصهای مرکزی ، پراکندگی ، چولگی و کشیدگی

۶

نظریه احتمال

۴

متغیر تصادفی ، تابع احتمال و تابع توزیع

۲

آمار توصیفی

۲

توزیعهای گسسته و پیوسته

۲

برآمد نقطه ای و فاصله ای

۲

رگرسیون

۲

فرضیه های آماری

۱

مالیه عمومی:

انواع مالیات

۳

طریقه اصول مالیات

۳

اصول مالیات

۲

سیاست پولی و مالی

۲

هزینه و قروض

۲

سایر مباحث

۲

بودجه:

انواع بودجه

۷

مراحل تهیه بودجه

۴

بخش عمومی و خصوصی

۲

سیاست کسری بودجه

۲

سایر مباحث

۱

حسابداری دولتی:

کلیات حسابداری دولتی

۹

مساله

۷

درآمد هزینه

۵

انواع حسابداری مستقل

۴

GSP

۴

سایر مباحث

۱

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/09/telegram-us.png

بزرگترین پایگاه مقالات ترجمه شده مدیریتی

بانک مقالات مدیریت با ترجمه فارسی
جدیدترین مقالات ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷
مقالات بیس پایان نامه رشته مدیریت به همراه ترجمه
برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: