ف

نام کتاب

تألیف

توضییات

زبان عمومی و تخصصی

۱

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 

۲

English for Management

آرمان اشراقی

 

۳

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) *

داور ونوس

 

۴

۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *

مترجم : میمدرضا مجدی

ویراستار : علی بهرامی

۵

(GMAT) زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس – پگاه شاپوری

 

۶

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

دکتر فرهاد مشفقی

انتشارات سمت

۷

انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی

مشفقی و افقری

انتشارات سمت

۸

زبان عمومی

اباذر نوریسینی

انتشارات راهیان ارشد

۹

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه

عباس فرزام

 

۱۰

Essential words for the TOEFL

Barron’s

 

۱۱

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

ترجمه : خلیلی شورینی

تئوری های مدیریت

۱

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

 

۲

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

۳

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

۴

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

۵

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

۶

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *

علی اکبر افجه

 

۷

تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت

داور ونوس

 

۸

تئوری و طرایی سازمان

استیفن رابینز

ترجمه:الوانی و دانائی فرد

۹

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

استیفن رابینز

ترجمه :اعرابی وپارسائیان

۱۰

تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

ترجمه :پارسائیان و اعرابی

۱۱

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد

ترجمه : علی علاقه بند

۱۲

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

سید رضا سید جوادین

 

۱۳

مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

۱۴

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

 

۱۵

تئوریهای مدیریت

عبدالله جاسبی

فقط کنکور دانشگاه آزاد

۱۶

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

فقط کنکور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان

۱

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

۲

۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

میسن نظری

 

۳

تست های اقتصاد کلان

تیمور ریمانی

 

اقتصاد خرد

۱

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

۲

۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

میسن نظری

 

۳

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره

ترجمه یسن سبیانی

ریاضیات

۱

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *

عالم تبریز

 

۲

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۱ و۲)

ابراهیمی و صدقیانی

 

۳

ریاضیات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

۴

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

۵

ریاضیات عمومی

امید میمودیان

 

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضییات

آمار

۱

آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲جلد) *

عادل آذر – مومنی

انشارات سمت

۲

آمار و کاربرد آن در مدیریت

صدقیانی – ابراهیمی

 

۳

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

۴

آمار و ایتمالات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

پژوهش عملیاتی

۱

پژوهش عملیاتی *

دکتر عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

۲

پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی (

مهرگان

 

۳

نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

۴

تیقیق در عملیات (۲ جلد )

اکبر عالم تبریز

چاپ پوران پژوهش

مدیریت تولید

۱

مدیریت تولید و عملیات *

هایده متقی

 

۲

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات *

جعفر نژاد – فاریابی باسمنج

 

۳

مجموعه تست مدیریت تولید *

هایده متقی

 

۴

مدیریت تولید

الوانی – شفیعی

 

مدیریت بازاریابی

۱

مدیریت بازاریابی *

روستا   ،ونوس   ، ابراهیمی

انتشارات سمت

۲

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

۳

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

ونوس

 

۴

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

افلاکی

 

۵

۲۰۰۰ تست مدیریت بازاریابی

یقیقی،ابراهیمی نژاد،کیایی

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: