منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت کارآفرینی۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 499 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اشتراک کارآفرینی و مدیریت راهبردی: کارآفرینی راهبردی واژگان کلیدی: کارآفرینی، راهبرد، مدیریت راهبردی، کارآفرینی راهبردی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه کارآفرینی مدیریت راهبردی کارآفرینی راهبردی نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی مدیریت بازاریابی ۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 358 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده ی موثر از فناوری بازاریابی در اروپای شرقی: تحلیل های وب، رسانه های اجتماعی، تحلیل مشتری، کمپین های دیجیتالی و کاربردهای موبایلی واژگان کلیدی: سه سرعت شرق اروپا، اسلواکی، بلغارستان، آلبانی، مسابقه حمل سگ با کالسکه، مدل سگ سورتمه، ویژگی های بازار، فناوری های بازاریابی تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۵  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه چارچوب ایدیتارود پیشنهادی یک قیاس ویژگی های بازار ...

مقاله انگلیسی مدیریت تولید ۲۰۱۴

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 359 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي  : استفاده مجدد از دانش برای طراحی و برنامه ریزی سیستم های تولید: رویکرد تکنولوژی معنا شناختی تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : مقدمه حد اعلای پیشرفت رویکرد پیشنهادی چارچوب کارخانه مجازی چارچوب دانش هستی شناسی مخزن دانش موتور اصلی انجمن دانش ویرایش قواعد و اصول و استنباط سنجش تشابه مطالعه موردی: طرح خط تولید فولاد سازه ای مراحل طراحی ارائه دانش ذخیره دانش استخراج دانش منبع

مقاله ترجمه شده مدیریت درآمدها ۲۰۱۶

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 453 بازدید بازدید - بدون نظر
چکیده برای مسائل بهینه سازی درآمد در مطبوعات مدیریت درآمدها، مدیریت زنجیره تامین و سیستم ها صف بندی، برخی از فرضیات (مانند تقعر توابع درآمد یا افزایش میزان شکست تامیم یافته) اغلب نیازمند تحلیلی نرم جهت اطمینان از مشکلات هستند. در اینجا نشان داده شده است که این فرضیات ضروری نیستند. بدین منظور، مطالعاتی بر روی مسائل بیشینه سازی درآمد پارامتری جهت یکی کردن برخی از مشکلات در مطبوعات صورت گرفته است. سپس خواستار انتقال به یک زمان پیوسته مشکل مدیریت درآمد شدند و به این ...

مقاله انگلیسی مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 512 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزیابی تاثیر فناوری ارتباطات اطلاعات بر بهره وری منابع انسانی مجموعه ی فولاد مبارکه در اصفهان (ایران) واژگان کلیدی: فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری اطلاعات بهره وری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۶ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون تاثیر فناوری های ارتباطات و اطلاعات بر بهره وری هدف روش شناسی پژوهش تحلیل داده ها نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه ۲۰۱۴

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 284 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزیابی انسجام بین مدیریت پروژه با فرایند NPD در عناصر صنعتی سنگین و ایجاد چارچوب برای تطبیق آنها واژگان کلیدی: توسعه ی محصولات جدید، مدیریت پروژه، صنعت عنصر سنگین تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون چارچوبی توسط اس. پوگ چارجوب بوتیارد دوهرت و نایت چارچوب توسط پیترز، رونی، راجرسون ، ماکواتر، اسپرینگ و دیل چارچوبی از اولریش و ...

مقاله انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 616 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي :ارزیابی ادراک آموزگاران از رفتارهای تابعیت سازمانی و توانمند سازی روان شناختی : آنالیز تجربی در ترکیه کلمات کلیدی : رفتارهای تابعیت سازمانی، توانمند سازی روان شناختی، آموزگاران، آموزش و پرورش تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۲ رفتارهای تابعیت سازمانی ۲-۲ توانمند سازی روان شناختی روش یافته ها نتیجه گیری تقدیرنامه منابع

مقاله انگلیسی مدیریت برنامه ریزی شهری

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 994 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزیابی اثر بهداشت محیط و برنامه ریزی شهری کلمات کلیدی : برنامه ریزی شهری و توسعه، بهداشت محیط تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده سابقه پایداری و برنامه ریزی شهری ارزیابی اثر بهداشت محیط رویکردهایی در معرض خطر/ ارزیابی اثر ۱-۳ جدول ساده ماتریس خطر مربوط به نتیجه و برآورد احتمالی سطوح خطر ۲-۳ ارزیابی اثر محیطی با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات ...

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 136 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی وضعیت تعیین کننده ی رهیافت های پیش بینی برای طول پروژه برمبنای مدیریت ارزش کسب شده واژگان کلیدی: مدیریت پروژه، پیش بینی زمان، مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت زمان کسب شده، کار دوباره، سنجه های حساسیت، پایگاه داده ی تجربی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۹ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ارائه ی روش های پیش بینی زمان وضعیت کنونی سه گانه کار دوباره ...

مقاله انگلیسی مدیریت برنامه ریزی راهبردی عمومی

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 186 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی مدل های برنامه ریزی راهبردی عمومی برای دانشگاههای ترکیه واژگان کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، آموزش عالی، یودک، DPT تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون روش شناسی مدل DPT مدل یودک نتیجه گیری تقدیر و تشکر منابع
Page 1 of 912345...Last »
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام