منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 616 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي :ارزیابی ادراک آموزگاران از رفتارهای تابعیت سازمانی و توانمند سازی روان شناختی : آنالیز تجربی در ترکیه کلمات کلیدی : رفتارهای تابعیت سازمانی، توانمند سازی روان شناختی، آموزگاران، آموزش و پرورش تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۲ رفتارهای تابعیت سازمانی ۲-۲ توانمند سازی روان شناختی روش یافته ها نتیجه گیری تقدیرنامه منابع

مقاله انگلیسی ارزشیابی عملکرد سازمانها

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 174 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی عملکرد سازمانها: تحلیل پوششی داده های منسجم و رهیافت کارت امتیاز متعادل واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیاز متعادل، فرایند تصمیم گیری، تحلیل بهره وری تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  International Journal of Business and Management سال انتشار مقاله :  ۲۰۰۹ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون الگوی BSC الگوی DEA تاریخچه یک DEA منسجم – مدل BSC نمونه عددی منابع

مقاله انگلیسی سکوت سازمانی

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 592 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارتباط مابین سکوت سازمانی و رفتار تابعیت سازمانی : بررسی تحقیق در ایالت ارزروم ، ترکیه کلمات کلیدی : سکوت سازمانی، رفتار تابعیت سازمانی، ارزروم تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه بررسی مقالات ۱-۲ سکوت سازمانی ۲-۲ رفتار تابعیت سازمانی متدلوژی ۱-۳ هدف تحقیق، فرضیات،نمونه و جمع آوری اطلاعات ۲-۳ یافته ها نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی مدیریت تغییر سازمانی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 180 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارائه روشی جدید جهت پشتیبانی از مدیران ارشد در مدیریت تغییر سازمانی کلمات کلیدی:بازی گونه، بهبود فرایند نرم افزار ،مدیریت تغییر سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱-مقدمه ۲- مدیریت تغییر سازمان در پیشرفت فرایند نرم افزاری:تمرکز بر مدیران ۱-۲ عوامل موفقیت برای SPI :تغییرات و مدیران ۲-۲ تعهد مدیرارشد در فعالیتهای SPI ۳-۲ عامل انگیزاننده (انگیزه زدا ) برای مدیران ارشد در ابتکار عمل ...

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکتی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 173 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی در سازمان های گردشگری با توجه به محیط در حال تغییر کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق تجاری، رقابت، مسئولیت اجتماعی شرکتی، معضل های اخلاقی و اخلاقیات سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده هنجارهای اخلاقی چالش های اخلاقی مدیریت و اخلاق سازمانی مسئولیت اجتماعی توسعه دادن مسئولیت شرکتی سازمانی اصول مسئولیت شرکتی مفهوم مسئولیت شرکتی نتیجه گیری

مقاله انگلیسی هوش عاطفی در محیط های سازمانی

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 93 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده راهبردی از هوش عاطفی در محیط های سازمانی: بررسی نیمه تاریک واژگان کلیدی: هوش عاطفی، رقابت، پیش تر رفتن، روابط بین فردی، تبادل دو گانه، پیامدهای سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۲۴ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۰ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده هوش عاطفی راهبردی راه رفتن در مسیر نیمه تاریک بنیان های نظری و مرور ارتباط هوش عاطفی با فنون نیمه تاریک تمرکز بر اهداف مهم راهبردی دیدگاه ...

مقاله انگلیسی رفتار خدمات مشتری

admin - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - 153 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : انگیزه ی رفتار خدمات مشتری آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش تبادل رهبر-عضو و جهت گیری بازاریابی درونی واژگان کلیدی: تبادل رهبر-عضو، جهت گیری بازاریابی درونی، رفتار خدمات مشتری، رفتار شهروندی سازمانی، آژانس های مسافرتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون و بیان فرضیات تبادل اجتماعی در آژانس های مسافرتی: LMX و IMO تبادل اجتماعی با ...

مقاله انگلیسی بهره وری نیروی کار

admin - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - 133 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : انتقال، تمرکز و بهره وری نیروی کار در صنایع برق رومانی کلمات کلیدی:صنایع برق،تمرکز،بهره وری نیروی کار تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱٫۱-مقدمه ۲-بازار برق در رومانی:مرور ۳-ادبیات مرحع ۴- متدلوژی ۵-تمرکز بر بازار انرژی در رومانی ۶- بهره وری نیروی کار در صنایع برق ۷-نتیجه گیری منابع   دانلود مقاله

مقاله انگلیسی هوش عاطفی در محیط های سازمانی

admin - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - 100 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده راهبردی از هوش عاطفی در محیط های سازمانی: بررسی نیمه تاریک واژگان کلیدی: هوش عاطفی، رقابت، پیش تر رفتن، روابط بین فردی، تبادل دو گانه، پیامدهای سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۲۴ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۰ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده هوش عاطفی راهبردی راه رفتن در مسیر نیمه تاریک بنیان های نظری و مرور ارتباط هوش عاطفی با فنون نیمه تاریک تمرکز بر اهداف مهم راهبردی دیدگاه ...

مقاله انگلیسی رفتار شهروند سازمانی ۲۰۱۴

admin - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - 116 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : از دید بیننده: یک دیدگاه چند ذی نفعی شهروندی سازمانی و رفتارهای کاری ضد تولیدی واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار کاری ضد تولیدی، چند ذی نفعی، زمینه، عم تقارنها تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۴ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده رهیافت چند ذی نفعی نقش زمینه دیدگاه فردی منابع OCB CWB ویژگی ها OCB CWB تناسب OCB CWB دیدگاه محض منابع OCB CWB ویژگی ها ...
Page 1 of 212
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام