منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت بازاریابی ۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 358 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده ی موثر از فناوری بازاریابی در اروپای شرقی: تحلیل های وب، رسانه های اجتماعی، تحلیل مشتری، کمپین های دیجیتالی و کاربردهای موبایلی واژگان کلیدی: سه سرعت شرق اروپا، اسلواکی، بلغارستان، آلبانی، مسابقه حمل سگ با کالسکه، مدل سگ سورتمه، ویژگی های بازار، فناوری های بازاریابی تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۵  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه چارچوب ایدیتارود پیشنهادی یک قیاس ویژگی های بازار ...

مقاله انگلیسی مدیریت تولید ۲۰۱۴

admin - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - 359 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي  : استفاده مجدد از دانش برای طراحی و برنامه ریزی سیستم های تولید: رویکرد تکنولوژی معنا شناختی تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : مقدمه حد اعلای پیشرفت رویکرد پیشنهادی چارچوب کارخانه مجازی چارچوب دانش هستی شناسی مخزن دانش موتور اصلی انجمن دانش ویرایش قواعد و اصول و استنباط سنجش تشابه مطالعه موردی: طرح خط تولید فولاد سازه ای مراحل طراحی ارائه دانش ذخیره دانش استخراج دانش منبع

مقاله انگلیسی برند شرکت تولید کننده

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 161 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا تولید کنندگان ارزش (برندها)، می توانند انتقال به شهرت ارتقا یافته ایجاد کنند؟ یک بررسی چند بخشی از زنجیره ی شهرت- وفاداری- رضایت- ارزش واژگان کلیدی: ایجاد ارزش، برندهای شرکت تولید کننده، سنجه های ذهنی عملکرد، ارزش مشتری، رضایت، رفتارهای وفاداری، شهرت تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۴  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه زمینه مفهومی بیان فرضیات رابطه بین ارزش ادارک شده، رضایت و ...

مقاله انگلیسی اعتماد و وفاداری به برند ۲۰۱۵

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 119 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : پیش بینی کننده ها و پیامدهای کارآمدی تلفن موبایل: پیوند دادن تعاملی بودن و سادگی با رضایت، اعتماد و وفاداری به برند واژگان کلیدی: سادگی، تعاملی بودن، کارآمدی، رضایت، اعتماد، وفاداری به برند، تلفن موبایل، مواجهه کاربر تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۳۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Information and Management سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه توسعه ی نظری و بیان فرضیات سادگی تعاملی بودن پیامدهای کارآمدی رضایت اعتماد به برند وفاداری به ...

مقاله انگلیسی رفتار خدمات مشتری

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 109 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : انگیزه ی رفتار خدمات مشتری آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش تبادل رهبر-عضو و جهت گیری بازاریابی درونی واژگان کلیدی: تبادل رهبر-عضو، جهت گیری بازاریابی درونی، رفتار خدمات مشتری، رفتار شهروندی سازمانی، آژانس های مسافرتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون و بیان فرضیات تبادل اجتماعی در آژانس های مسافرتی: LMX و IMO تبادل اجتماعی با ...

مقاله انگلیسی ارتباطات بازاریابی ۲۰۱۵

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 141 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط واژگان کلیدی: مدیریت دانش، ارتباطات بازاریابی، SME، ارزش مشترک تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه آزمایشی تحلیل داده ثانویه – مشتریان پژوهش پرسشنامه ای- مشتریان مشاهده ی منظم و خرید مرموز نظریه مزیت رقابتی مدیریت دانش نتایج و بحث نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی ارتباطات بازاریابی ۲۰۱۵

admin - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - 115 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط واژگان کلیدی: مدیریت دانش، ارتباطات بازاریابی، SME، ارزش مشترک تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه آزمایشی تحلیل داده ثانویه – مشتریان پژوهش پرسشنامه ای- مشتریان مشاهده ی منظم و خرید مرموز نظریه مزیت رقابتی مدیریت دانش نتایج و بحث نتیجه گیری منابع   دانلود مقاله

مقاله انگلیسی استدلال انتخاب بازار صادارت

admin - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - 168 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : استدلال انتخاب بازار صادارت واژگان کلیدی: صادارت، بازارهای صادارت، معیارها، شرکت، فعالیت تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ابعاد نظری انتخاب بازار صادارت کاربرد عملی روش های چند معیاره برای حل مشکلات انتخاب بازار صادارت نتیجه گیری تقدیر و تشکر   دانلود مقاله

مقاله انگلیسی بازاریابی رسانه اجتماعی

admin - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - 114 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي  :   ارزشیابی تاثیر فعالیتهای رسانه اجتماعی بر فروش های برند انسانی واژگان کلیدی: بازاریابی رسانه اجتماعی، برندهای انسانی، نظریه هویت اجتماعی، نظریه وابستگی برند، فروش ها موسیقی تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۴۹  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده محیط پژوهش بنیادهای مفهومی و فرضیات برندهای انسانی و رسانه اجتماعی نظریه هویت اجتماعی، نظریه وابستگی برند، برندهای انسانی بیان فرضیات روش ها داده ها و سنجش ها تخصیص مدل ...

مقاله انگلیسی فرهنگ و بازاریابی مقصد

admin - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - 91 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارتباطات در مطالعه ی موردی بازاریابی مقصد: تالین پایتخت اروپایی فرهنگ ۲۰۱۱ واژگان کلیدی: گردشگری فرهنگی، ارتباطات، فرهنگ و بازاریابی مقصد تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه فرهنگ، ارتباطات و بازاریابی پایتخت تالین فرهنگ بخش فرهنگی بعد اروپایی یافته ها و بحث نتیجه گیری منابع دانلود مقاله  
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام