منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 139 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش ایجاد و تملک دارایی های منابع مدیریت پروژه با استفاده از رهیافت سیستم های منسجم واژگان کلیدی: سیستم PPPM، فرایند یادگیری، رهبری راهبردی، قابلیت های پویا، مدیریت دانش، ارزش تجاری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي :  چکیده مقدمه اهداف فرعی و اصلی پژوهش مرور متون ارزش قابلیت های پویا قابلیت های پویا و مدیریت پروژه مدیریت دانش و مدیریت پروژه چارچوب ...

مقاله انگلیسی سکوت سازمانی

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 592 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارتباط مابین سکوت سازمانی و رفتار تابعیت سازمانی : بررسی تحقیق در ایالت ارزروم ، ترکیه کلمات کلیدی : سکوت سازمانی، رفتار تابعیت سازمانی، ارزروم تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه بررسی مقالات ۱-۲ سکوت سازمانی ۲-۲ رفتار تابعیت سازمانی متدلوژی ۱-۳ هدف تحقیق، فرضیات،نمونه و جمع آوری اطلاعات ۲-۳ یافته ها نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی چرخه ی بازار جهانی ارز

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 101 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارتباط طولانی مدت میان چرخه ی بازار جهانی الکترونیک ، نرخ مبادله ی ارزی ین / دلار و صادرات مالزی کلمات کلیدی: چرخه ی بازار الکترونیک، نرخ مبادله ی ارزی ین / دلار، صادرات، مالزی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته روش تحقیق جمع آوری داده ها تحلیل داده ها و یافته ها نتیجه گیری تشکر و ...

مقاله انگلیسی مدیریت درامد

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 122 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارتباط خارجی هیئت مدیره و مدیریت درآمدها واژگان کلیدی: مدیریت درآمدها، ارتباط خارجی هیئت مدیره، تاثیر یادگیری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون و بیان فرضیات ارتباط خارجی هیئت مدیره و مدیریت درآمدها مدیریت درآمدها و نیازهای تامین مالی خارجی داده ها و متغیرها نتایج تجربی نتیجه گیری تضاد منافع منابع

مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 142 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي :  ارائه طرح مدل مفهومی برای مولفه ها، شکل، عملیات و انتخاب ساختار در اتحادیه های استراتژیک کلمات کلیدی: اتحادیه های استراتژیک، مدل مفهومی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین المللی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۷  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۲ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي چکیده ۱-مقدمه ۲-ادبیات ۳-متدولوژی ۴- مدل مفهومی ۵-نتیجه گیری  

مقاله انگلیسی مدیریت تغییر سازمانی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 180 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارائه روشی جدید جهت پشتیبانی از مدیران ارشد در مدیریت تغییر سازمانی کلمات کلیدی:بازی گونه، بهبود فرایند نرم افزار ،مدیریت تغییر سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱-مقدمه ۲- مدیریت تغییر سازمان در پیشرفت فرایند نرم افزاری:تمرکز بر مدیران ۱-۲ عوامل موفقیت برای SPI :تغییرات و مدیران ۲-۲ تعهد مدیرارشد در فعالیتهای SPI ۳-۲ عامل انگیزاننده (انگیزه زدا ) برای مدیران ارشد در ابتکار عمل ...

مقاله انگلیسی استراتژیک مدیریت منابع انسانی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 132 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ادراکات کارآفرینان در مورد نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، کار آفرینی، کار آفرین، مشاغل کوچک و خویش فرمایی، مدیریت، مدیر، تجارت، توابع منابع انسانی تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ادبیات ۲-۱- کارآفرینی و کار آفرینان ۲-۲- مشاغل کوچک و خویش فرمایی ۲-۳- تجارت ۲-۴- مدیریت ۲-۵- مدیر ۲-۶- مدیریت منابع انسانی ۲-۷- توابع منابع انسانی متدولوژی ۳-۱- هدف تحقیق ۳-۲- نمونه و گردآوری ...

مقاله انگلیسی مدیریت ریسک ۲۰۱۴

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 95 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ادارکات ریسک خدمات و راهبردهای مدیریت ریسک در همکاری های گردشگری تجارت به تجارت واژگان کلیدی: ریسک های گردشگری، ادراکات ریسک، رفتار پرداختن به ریسک، اپراتورهای ارزش گردشگری، مدیریت ریسک تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه زمینه نظری روش ها وضع زمینه ای نمونه و رویه های گردآوری داده تحلیل یافته ها ادراکات ریسک خدمات کیفیت خدمات تنظیم نشده فقدان ...

مقاله انگلیسی تامین مالی کارآفرینی ۲۰۱۵

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 174 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اداره ی پنهان راهبردی شرکتهای بزرگ در IPO: پوشش کارآفرینی و مدیریت بیان واژگان کلیدی: IPO، تامین مالی کارآفرینی، مدیریت بیان، اداره ی شرکت، پنهان، قمتگذاری کمتر از حد تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۲۶  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده خلاصه اجرایی مقدمه نظریه و بیان فرضیات مدیریت بیان متون حسابداری درباره ی ابهام مدیریت پیامد بررسی اهمیت جایگیری اقدامات: آیین نامه در برابر منشور سنجش ...

مقاله انگلیسی اداره ی نوآورانه از واحدهای سیاست عمومی ۲۰۱۵

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 110 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي :  اداره ی نوآورانه از واحدهای سیاست عمومی واژگان کلیدی: سیاست عمومی، اداره ی نوآورانه، سیاست تغییر اقلیم، روش QCA تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۵صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :   elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱٫    مقدمه ۲٫    چارچوب نظری ۳٫    روش ۳٫۱٫    انتخاب مورد ۳٫۲٫    ویژگی های مدل ۴٫    نتایج ۴٫۱٫    تحلیل مدلها ۴٫۲٫    کمینه کردن پیامد اداره نوآورانه ۴٫۳٫    به حداقل رساندن ارزش: ترکیب بندی ۱ (بدون باقیمانده منطقی) ۴٫۴٫    به حداقل رساندن ارزش: ترکیب بندی ها۰ (بدون باقیمانده منطقی) ۴٫۵٫   ...
Page 3 of 912345...Last »
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام