منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت درآمدها ۲۰۱۵

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 97 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اداره ی شرکت، مدیریت درآمدها و مدیریت مالیات واژگان کلیدی: اداره ی شرکت، مدیریت درآمدها، مدیریت مالیات، اقلام تعهدی اختیاری، نرخ موثر مالیاتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۴ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون اداره ی شرکت مدیریت درآمد مدیریت مالیات پژوهش های قبلی روش شناسی پژوهش بحث و تحلیل نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی پژوهش مدیریتی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 80 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اخلاقیات در تولید و نشر پژوهش مدیریتی: شکست نهادی و یا خطاپذیری واژگان کلیدی: آموزش، اخلاقیات، مجلات، پژوهش مدیریتی، نشر تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۲۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Journal of Management Studies سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه زمینه اخلاقیات پژوهشی در زمینه سه مفهوم پژوهشی: پژوهشگران، دانشمندان، و کارآفرینان تمایل به پژوهش به عنوان یک فعالیت کارآفرینی اخلاقیات در محیط پژوهشی امروزی اخلاقیات در ارزشیابی مجلات: کنترل عوامل تاثیری توسط ویراستاران اخلاقیات در آموزش دکتری اخلاقیات در ارتقا و ...

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکتی

admin - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - 173 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی در سازمان های گردشگری با توجه به محیط در حال تغییر کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق تجاری، رقابت، مسئولیت اجتماعی شرکتی، معضل های اخلاقی و اخلاقیات سازمانی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده هنجارهای اخلاقی چالش های اخلاقی مدیریت و اخلاق سازمانی مسئولیت اجتماعی توسعه دادن مسئولیت شرکتی سازمانی اصول مسئولیت شرکتی مفهوم مسئولیت شرکتی نتیجه گیری

مقاله انگلیسی عملکرد نوآوری ۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 102 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا عملکرد نوآوری افراطی و افزایشی به انواع متفاوت قابلیت های انباشت دانش و اندازه سازمانی بستگی دارد؟ واژگان کلیدی: قابلیت ایجاد دانش درونی، قابلیت جذب، عملکرد نوآوری افراطی، عملکرد نوآوری افزایشی، اندازه تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۸  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه چارچوب نظری فرضیات پژوهش قابلیت ایجاد دانش درونی و عملکرد نوآوری قابلیت جذب و عملکرد نوآورانه روابط بین قابلیت های انباشت ...

مقاله انگلیسی رفتار مدیریت درآمدها ۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 155 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا شرکتها رفتار مدیریت درآمدها را بعد از دریافت هشدارهای پیش بینی مالی تغییر می دهند؟ واژگان کلیدی: هشدار پیش بینی مالی، مدیریت درآمد برمبنای اقلام تعهدی، کنترل فعالیتهای واقعی، تغییر تنظیم افشای پیش بینی مالی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۴۴ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Global Finance Journal سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه زمینه و قوانین پیش بینی های مالی در تایوان پژوهش مرتبط و بیان فرضیات دعوی قضایی و پیش ...

مقاله انگلیسی سیستم مدیریت تصمیم،

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 122 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا سیستم های مدیریت تصمیم، بازاریابی را متحول خواهند ساخت؟ کلمات کلیدی : مدیریت تصمیم، سیستم مدیریت تصمیم، چابکی در تجارت، کنترل تجارت، اطلاعات فرایند محور تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۶ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ایجاد گرایشاتی در حوزه مدیریت تصمیم سازمانی پیامدهای احتمالی برای زمینه بازاریابی برنامه های کاربردی بسیار مهمی از سیستم های مدیریت در بازاریابی نتیجه گیری ها و پیشنهادات ...

مقاله انگلیسی مدیریت تصمیم

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 114 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا سیستم های مدیریت تصمیم، بازاریابی را متحول خواهند ساخت؟ کلمات کلیدی : مدیریت تصمیم، سیستم مدیریت تصمیم، چابکی در تجارت، کنترل تجارت، اطلاعات فرایند محور تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۶ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ایجاد گرایشاتی در حوزه مدیریت تصمیم سازمانی پیامدهای احتمالی برای زمینه بازاریابی برنامه های کاربردی بسیار مهمی از سیستم های مدیریت در بازاریابی نتیجه گیری ها و پیشنهادات ...

مقاله انگلیسی بحران اقتصادی

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 134 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا راهی برای خارج شدن از بحران ها برای تولید کنندگان گوشت سفید وجود دارد تا بر راهبردهای صادارت در مدت بحران تمرکز کنند واژگان کلیدی: راهبرد صادرات، بحران اقتصادی، بحران بخشی، بخش مرغ تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۱  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون داده ها و روش شناسی نتایج نتیجه گیری منابع  

مقاله انگلیسی همبستگی چندگانه

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 140 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا رابطه بین بازده های نمونه بزرگ و کوچک اثر تاخیر- شکاف را تایید می کند؟ شواهدی از تبادل سهام آتن واژگان کلیدی: اثر تاخیر- شکاف، همبستگی چندگانه، هم انسجامی، پیش بینی پذیری بازده های سهام، نمونه های مرتب شده بر اساس اندازه تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۶ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ساخت ویژگی نمونه و داده ساختارهای همبستگی چندگانه تحلیل پاسخ انگیزه ...

مقاله انگلیسی توزیع مالی درآمد

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 136 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا جبران کارکنان بر اساس سود شرکت متفاوت می باشد؟ واژگان کلیدی: توزیع مالی درآمد، جبران، سودها، چرخه های تجاری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه داده روش روندزدایی و نرمال سازی رهبری و روابط با تاخیر طول چرخه تغییرات مرحله ای بین مجموعه های دوره ای شیب ها و نوسانات تسهیل تحلیل مولفه های اصلی ، PCA نتایج روابط ...
Page 4 of 9« First...23456...Last »
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام