منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی برند شرکت تولید کننده

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 161 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا تولید کنندگان ارزش (برندها)، می توانند انتقال به شهرت ارتقا یافته ایجاد کنند؟ یک بررسی چند بخشی از زنجیره ی شهرت- وفاداری- رضایت- ارزش واژگان کلیدی: ایجاد ارزش، برندهای شرکت تولید کننده، سنجه های ذهنی عملکرد، ارزش مشتری، رضایت، رفتارهای وفاداری، شهرت تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۴  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه زمینه مفهومی بیان فرضیات رابطه بین ارزش ادارک شده، رضایت و ...

مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی ۲۰۱۵

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 100 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا آنها می مانند یا ترک می کنند: پژوهشی کیفی درباره ی تحلیل مسائل گردش برای نسل کارکنان مهمانداری Y با آموزش مهمانداری واژگان کلیدی: منابع انسانی، نسل Y؛ هزاره ها، گردش کار، فارغ التحصیلان مهمانداری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون نسل X نسل Y گردش کار روش های پژوهشی مشارکت کنندگان ابزار تحلیل نتایج و بحث ...

مقاله انگلیسی ارتباطات استراتژیک

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 115 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آگاهی فرهنگی در طی عملیات صلح: بازاریابی کارآمد و ارتباطات استراتژیک کلمات کلیدی: آگاهی فرهنگی از ماموریت صلح، ضد شورش، قلب ها و افکار، ارتباطات استراتژیک تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۹  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه تحول عملیات صلح ارتباطات استراتژیک: یک توانمند ساز کلیدی در مدیریت بحران ۳-۱- ادغام ارتباطات استراتژیک در عملیات صلح آگاهی فرهنگی: یک مولفه کلیدی در ارتباطات استراتژیک نتیجه گیری  

مقاله انگلیسی مدیریت شهری

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 158 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آگاهی از چشم انداز شهری برای طراحی زیست محیطی پایدار در شهر پسکارای ایتالیا کلمات کلیدی: فرآیندهای تصمیم گیری در طراحی شهری، آموزش زیست محیطی، انتخاب های بازار، تعیین ارزش آموزش دارایی های محلی تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۲ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه فرآیند های اصلاح و مرمت در شهر پسکارا ۲-۱- مولفه های نمادین چشم انداز شهری پسکارا ۲-۲- طرح استراتژیکی برای شهر پسکارا ...

مقاله انگلیسی مدیریت کارفرینی ۲۰۱۴

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 104 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آموزش کارآفرینی در سطح دانشگاه و اهداف کارآفرینی دانشجویان واژگان کلیدی: آموزش کارآفرینی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، اهداف کارآفرینی، اقتصادهای نوآوری مدار و کارآمد مدار تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۱  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه چارچوب نظری روش نتایج مرور ارزیابی دانشجویان از پیشنهادات دانشگاه تاثیر آموزش کارآفرینی بر اهداف کارآفرینی بحث و نتیجه گیری محدودیتها و پژوهش های آینده منابع  

مقاله انگلیسی آموزش قوانین تجاری ۲۰۱۵

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 94 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آموزش قوانین تجاری: برخی از ابعاد اخلاقی از استرالیا واژگان کلیدی: توانایی های ارتباطی، کاربست آموزشی، توانش ارتباطی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه نظریه های منتخب اخلاق اخلاقیات کاربردی برای تجارت آموزش اخلاقی برای دانشجویان حقوق تجاری مدل یادگیری ترکیبی از آموزش وظیفه ی مراقبتی در اخلاقیات اخلاقیات حقوق مبنا برای آموزش تجاری نامعقول بودن در تجارت نتیجه گیری منابع

مقاله انگلیسی اعتماد و وفاداری به برند ۲۰۱۵

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 119 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : پیش بینی کننده ها و پیامدهای کارآمدی تلفن موبایل: پیوند دادن تعاملی بودن و سادگی با رضایت، اعتماد و وفاداری به برند واژگان کلیدی: سادگی، تعاملی بودن، کارآمدی، رضایت، اعتماد، وفاداری به برند، تلفن موبایل، مواجهه کاربر تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۳۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Information and Management سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه توسعه ی نظری و بیان فرضیات سادگی تعاملی بودن پیامدهای کارآمدی رضایت اعتماد به برند وفاداری به ...

مقاله انگلیسی مدیریت درامد

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 118 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : پیش بینی ها در اطلاعیه های IPO: تاثیر اداره ی شرکت بر مدیریت درآمدها واژگان کلیدی: IPO، اداره ی شرکت، مدیریت درآمدها، پیش بینی مدیریت درآمدها تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۲۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Journal of Business Finance & Accounting سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون، معانی برمبنای پژوهش های قبلی و فرضیات روش نمونه مدلها نتایج تصمیم پیش بینی مدیریت درآمدها محدودیتها درباره ی مدیریت اقلام تعهدی برای ...

مقاله انگلیسی مدیریت سود

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 100 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : انگیزه ی مدیریت سود در بین حسابرسان کشور مالزی کلمات کلیدی: مدیریت سود، انگیزه، حسابرسان تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱-مقدمه ۲-ادبیات ۲-۱-مدیریت سود ۲-۲-انگیزه مدیریت سود ۳-روش تحقیق ۳-۱-ابزار ممیزی ۳-۲-گرد آوری داده ها ۴- نتایج و بحث ها ۴-۱-نتایج حاصل از انگیزه ی مدیریت سود ۵-نتیجه گیری ها  

مقاله انگلیسی رفتار خدمات مشتری

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 109 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : انگیزه ی رفتار خدمات مشتری آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش تبادل رهبر-عضو و جهت گیری بازاریابی درونی واژگان کلیدی: تبادل رهبر-عضو، جهت گیری بازاریابی درونی، رفتار خدمات مشتری، رفتار شهروندی سازمانی، آژانس های مسافرتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون و بیان فرضیات تبادل اجتماعی در آژانس های مسافرتی: LMX و IMO تبادل اجتماعی با ...
Page 5 of 9« First...34567...Last »
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام