منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه ۲۰۱۴

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 285 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزیابی انسجام بین مدیریت پروژه با فرایند NPD در عناصر صنعتی سنگین و ایجاد چارچوب برای تطبیق آنها واژگان کلیدی: توسعه ی محصولات جدید، مدیریت پروژه، صنعت عنصر سنگین تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۱۱ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون چارچوبی توسط اس. پوگ چارجوب بوتیارد دوهرت و نایت چارچوب توسط پیترز، رونی، راجرسون ، ماکواتر، اسپرینگ و دیل چارچوبی از اولریش و ...

مقاله انگلیسی مزیت رقابتی

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 113 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی ساختارهای پرواز در صنعت هوانوردی ترکیه از دیدگاه مدیریت استراتژیک کلمات کلیدی: مدیریت پرواز، استراتژی، صنعت هواپیمایی، مزیت رقابتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه صنعت هوانوردی ترکیه و ساختارهای پرواز آن تصمیمات آتی مدیران پرواز نتیجه گیری

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک ۲۰۱۳

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 156 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش های سازمانی در روند برنامه ریزی استراتژیک : پژوهشی در مورد دانشگاه ها در ترکیه کلمات کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، ارزش های سازمانی، دانشگاه های دولتی و عمومی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۹ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته متدلوژی یافته ها بحث منابع

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 139 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش ایجاد و تملک دارایی های منابع مدیریت پروژه با استفاده از رهیافت سیستم های منسجم واژگان کلیدی: سیستم PPPM، فرایند یادگیری، رهبری راهبردی، قابلیت های پویا، مدیریت دانش، ارزش تجاری تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي :  چکیده مقدمه اهداف فرعی و اصلی پژوهش مرور متون ارزش قابلیت های پویا قابلیت های پویا و مدیریت پروژه مدیریت دانش و مدیریت پروژه چارچوب ...

مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 142 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي :  ارائه طرح مدل مفهومی برای مولفه ها، شکل، عملیات و انتخاب ساختار در اتحادیه های استراتژیک کلمات کلیدی: اتحادیه های استراتژیک، مدل مفهومی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین المللی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۷  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۲ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي چکیده ۱-مقدمه ۲-ادبیات ۳-متدولوژی ۴- مدل مفهومی ۵-نتیجه گیری  

مقاله انگلیسی مدیریت تصمیم

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 114 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا سیستم های مدیریت تصمیم، بازاریابی را متحول خواهند ساخت؟ کلمات کلیدی : مدیریت تصمیم، سیستم مدیریت تصمیم، چابکی در تجارت، کنترل تجارت، اطلاعات فرایند محور تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۶ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ایجاد گرایشاتی در حوزه مدیریت تصمیم سازمانی پیامدهای احتمالی برای زمینه بازاریابی برنامه های کاربردی بسیار مهمی از سیستم های مدیریت در بازاریابی نتیجه گیری ها و پیشنهادات ...

مقاله انگلیسی بحران اقتصادی

admin - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 134 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آیا راهی برای خارج شدن از بحران ها برای تولید کنندگان گوشت سفید وجود دارد تا بر راهبردهای صادارت در مدت بحران تمرکز کنند واژگان کلیدی: راهبرد صادرات، بحران اقتصادی، بحران بخشی، بخش مرغ تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۸ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۱  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون داده ها و روش شناسی نتایج نتیجه گیری منابع  

مقاله انگلیسی ارتباطات استراتژیک

admin - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - 115 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : آگاهی فرهنگی در طی عملیات صلح: بازاریابی کارآمد و ارتباطات استراتژیک کلمات کلیدی: آگاهی فرهنگی از ماموریت صلح، ضد شورش، قلب ها و افکار، ارتباطات استراتژیک تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۹  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه تحول عملیات صلح ارتباطات استراتژیک: یک توانمند ساز کلیدی در مدیریت بحران ۳-۱- ادغام ارتباطات استراتژیک در عملیات صلح آگاهی فرهنگی: یک مولفه کلیدی در ارتباطات استراتژیک نتیجه گیری  

مقاله ترجمه شده اقتصادهای سازمانی ۲۰۱۳

admin - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 161 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : اصطکاکهای بازار به عنوان موانع رویکرد اقتصادهای سازمانی به مدیریت استراتژیک کلمات کلیدی: برونسپاری ، اجرا شرکت ،قابلیت تولید،ساخت ، U شکل تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۲۳  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  Strategic Management Journal سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه سهام برداری:منطق اصطکاکهای بازار رویکرد اقتصادهای سازمانی برای به حداقل رسانی هزینه رویکرد اقتصادهای سازمانی به ایجاد ارزش رویکرد رویکرد اقتصادهای سازمانی به کسب ارزش نگاهی پیش رو :ازز ملکول تا اتم ...

مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک ۲۰۱۳

admin - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - 100 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزیابی اقتصادی صنعت فیلم سازی ، از نظر مدیریت استراتژیک در حوزه ی صنایع نوآورانه و خلاقانه : مطالعه ی موردی از ترکیه کلمات کلیدی: اقتصاد فرهنگ، صنعت فیلم سازی، صنایع خلاقانه، صنایع نوآورانه تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۲ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته اقتصاد فرهنگی به عنوان یک صنعت خلاقانه صنعت فیلم سازی روش ها هدف تحقیق تحلیل ها ...
Page 1 of 212
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام